صورتجلسه مجموع عمومی فوق العاده چیست

صورتجلسه مجموع عمومی فوق العاده یا به طور کل صورتجلسه یکی از مهم‌ترین مباحث موجود در هر شرکت می‌باشد که شما باید به صورت دقیق و فنی آن را رعایت کرده و با اصول طراحی و نوشتن آن آشنا باشید.به همین دلیل در ما در مجموعه ثبت هوران این مقاله را تهیه کرده و در این متن به توضیحاتی درباره آن پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده چیست؟

در کلیه شرکت‌ها تصمیمات کلی مدیران و همچنین خط مشی سالانه باید به اطلاع شرکا و سهامداران برسد. بنابراین طبق قانون مجمع عمومی عادی شرکت باید سالی یک بار تشکیل شود تا تصمیمات اتخاذ شده در هنگام تنظیم صورتجلسه تصویب و به اطلاع اعضا برسد. اما گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که در صورت لزوم هیئت مدیره و بازرسان شرکت می‌توانند مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کنند.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

_انتخاب مدیران

_انتخاب بازرسان

_روزنامه کثیرالانتشار

_تصویب ترازنامه حساب سود

افردای که در این جلسات هستند چه کسایی هستند؟

صورتجلسه شرکت با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت یا مکانی غیر از آن (با نشانی محل)

تنظیم و به امضای اعضا می‌رسد.

نکات این جلسه چیست؟

صورتجلسات باید پس از امضای اشخاص مربوطه و با مهر شخص حقوقی بر روی سربرگ شرکت تنظیم و ارسال شود.
در صورتی که دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده یک یا چند انتخاب هیئت مدیره، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان باشد می‌توانید از نمونه استفاده نمایید.

صورتجلسه شرکت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت سهامی خاص. و موارد مورد نیاز ذکر شود.
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال مالی است و در صورتی که مجمع به دلایلی در آن مدت تشکیل نشود، مجمع عمومی عادی باید به صورت فوق‌العاده تشکیل شود.
اعضای هیأت مدیره و بازرسان با امضای صورتجلسه ذیل موافقت خود را اعلام می‌کنند و همچنین می‌توانند طی نامه‌ای جداگانه موافقت خود را اعلام کنند. این برگه‌ها باید به صورتجلسه پیوست و به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل شود.

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده چیست؟
چنانچه در نظر گرفته شود که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید یک نفر باشند و این در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد و طبق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت. باید به تأیید ۲/۳ اعضای مجمع برسد.
در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه به پست تحویل داده شود.
صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی خاص در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای رئیس مجمع و یک نسخه به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل می‌گردد.
اسامی سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در فهرستی نوشته و به امضای آن‌ها رسیده و هیئت مدیره مجمع باید صحت آن را تأیید و همراه با صورتجلسه به اداره پست تحویل دهد

نحوه تنظیم صورتجلسه مجموع عمومی فوق العاده

_ابتدا شماره صورتجلسه بر اساس تداوم یا تناوب وارد می‌شود.

_کلیه مشخصات اعضای شرکت‌کننده در جلسه درج خواهد شد

_دستور جلسه نوشته شده است

_مطالب مطرح شده در جلسه وارد می‌شود

_تمام تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مکتوب است

_زمان شروع و پایان جلسه نوشته شده است

_محل برگزاری جلسه وارد می‌شود

_در صورت موکول شدن ادامه گفتگو به جلسه بعدی، زمان و مکان و ترتیب بعدی در صورتجلسه تعیین شود

_اعضای حاضر در جلسه باید صورتجلسه را امضا کنند

نحوه ثبت صورتجلسه شرکت و صورتجلسه مجموع عمومی فوق العاده

تکمیل اطلاعات شرکت برای ثبت تغییرات.
شناسه ملی شرکت را وارد کنید و در صورت نداشتن‌شناسه ملی، شماره ثبت را وارد کرده و نوع شرکت (سهام خصوصی، مسئولیت محدود و… ) را انتخاب کنید.
تعیین نوع صورتجلسات (مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی و… ) با توجه به نوع شرکت تغییر می‌کند.
تعیین اینکه آیا شرکت باید با اکثریت افراد تشکیل شود یا با نصاب تمام اعضا.
با وارد کردن نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع در مناسبت‌های خاص.
_تعیین موقعیت متقاضی (اصلی یا وکیل)
تاریخ جلسه را وارد کنید.
درج ساعت شروع و پایان جلسات با رعایت اولویت و تأخیر جلسات.
با کلیک بر روی پذیرش موقت، یک شماره دسترسی ۱۹ رقمی دریافت کنید.
قید نام و نام خانوادگی و سمت امضاء‌کننده دفتر.
یکی از گزینه‌های موجود را از لیست نوع تصمیم انتخاب کنید و روی کلید تصمیم جلسه به اضافه کلیک کنید.
نام‌های درخواستی را تعیین کنید (نباید بیش از ۵ نام باشد)
_تعیین اعضای شرکت‌کننده در جلسه سهامدار و…
اطلاعات شخصی را وارد کنید.
نام، شماره ملی و شماره ثبت شخصی که شخص حقوقی است را وارد نمایید.
متن صورتجلسه به منظور ایجاد و ثبت تغییرات شرکت می‌کند
برای ثبت تغییرات صورتجلسات، متن را تایپ کرده و در صورت نیاز با کلیک بر روی گزینه «دریافت متن پیشنهادی توسط رایانه» از متون پیش فرض موجود در سامانه استفاده کنید.
روی پذیرش نهایی کلیک کنید
پس از وارد کردن اطلاعات صورتجلسات توسط متقاضی، برای ارسال صورتجلسات مکانیزه به دفتر ثبت شرکت کلیک کنید.
صدور تأییدیه پذیرش توسط کامپیوتر.
با انتخاب گزینه چاپ، تأییدیه پذیرش را مشاهده کنید.
مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه شرکت و تغییرات آن
کپی اساسنامه و اظهارنامه
کپی آگهی تأسیس، آگهی روزنامه، آگهی آخرین تغییرات
همچنین کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای فعلی و جدید هیئت مدیره.

نحوه ثبت صورتجلسه شرکت

آنچه در تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره مهم است

جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره رسمیت دارد.
تصمیمات آن‌ها با اکثریت آرای حاضران در جلسه اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت بیشتر مقرر شده باشد.
برای هر جلسه هیئت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و حداقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
در جلسات هیأت مدیره اسامی مدیران حاضر و غایب قید می‌شود و خلاصه مباحث و تصمیمات نیز با ذکر تاریخ منعکس می‌شود.
ترتیب تشکیل جلسات را اساسنامه تعیین می‌کند. اما در هر صورت اگر بعد از گذشت یک ماه از جلسه قبلی جلسه هیأت مدیره تشکیل نشده باشد، یک سوم اعضای هیأت مدیره می‌توانند اعضا را برای تشکیل جلسه دعوت کنند.
در صورتی که هر یک از مدیران با تمام یا برخی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر وی باید در صورتجلسه قید شود.

بیشتر بخوانید: ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم جهت صورتجلسه جهت تغییر اعضای هیئت مدیره

تمام مدارک ثبت شده شرکت
کپی مصدق مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده
در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید نام شرکت، شماره ثبت، ‌شناسه ملی و سرمایه شرکت قید شود و تاریخ و ساعت شروع مجمع در قید شود. دقایق. در ابتدای صورتجلسه دستور جلسه قید شود و در صورت وجود تصمیمات متعدد، همه آن‌ها ذكر شود. پس از تنظیم صورتجلسه، کلیه اعضا باید این تغییرات را با امضای خود تأیید کنند.
مراحل ثبت تغییرات شرکت در قالب صورتجلسه
ارائه مدارک (ارائه کلیه اطلاعاتی که مشتری می‌خواهد در تغییرات اعمال کند).

تهیه صورتجلسه

امضای صورتجلسه و وکالتنامه

پذیرش و ثبت آنلاین تغییرات شرکت

ارسال دقیقه از طریق پست

تغییرات ثبت شده را پیگیری کنید

پرداخت فیش‌های ثبت نام

دریافت اخطاریه ثبت توسط وکیل از اداره ثبت شرکت‌ ها

پرداخت هزینه روزنامه رسمی برای ثبت نام

درخواست دریافت روزنامه رسمی از طریق سایت

ارائه آگهی روزنامه رسمی به مشتری

به مطالعه ادامه دهید: ثبت برند در استان البرز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *