قالب سازی با سیلیکون

همه چیز درباره ماده ۲۰۰ قانون تجارت: قانون تجارت ایران مجموعه‌ای از تمام قوانین و مقررات مربوط به امور بازرگانی و تجارتی است. که در ۶۰۰ ماده و ۱۶ باب نوشته و تصوب شده است. هر باب از منظری خاص به تشریح قوانین تجارت می‌پردازد و صاحبان و سهامداران شرکت‌های تجاری را با بعدی تازه از اقدامات تجاری و رسمی کردن مراحل آشنا می‌کند.

باب سوم این قانون که شامل ماده ۲۰۰(شامل مواد ۹۴ تا ۲۲۲) است. به شرکت‌‌های سهامی، تاسیس و ثبت، تغییرات و صورتجلسه شرکت، انحلال و انقضای مدت شرکت‌ها و موسسات اختصاص داده شده است.

انواع شرکت‌های تجاری که در زمینه بازرگانی داخلی یا بین المللی فعالیت می‌کنند. بنا به قانون تجارت و مقررات حاکم برای امور تجاری باید برند خود را به ثبت رسمی برسانند و با توجه داشتن به حد و حدود قانون به فعالیت خود ادامه دهند.

در این مورد اطلاع کافی از قانون تجارت نه تنها یک مزیت بلکه شاید یک الزام است. تا موسسان و سهامداران شرکت‌ها بتوانند با پشتوانه قانون از حقوق اجتماعی خود بهره مند شده و از مزایای ثبت رسمی برای توسعه خود استفاده کنند.

ماده ۲۰۰ قانون تجارت که به شرح قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی و نحوه ثبت. اعمال تغییرات و انحلال آن‌‌ها می‌پردازد، از مهمترین و جامع‌ترین قوانینی ست که هر سهامداری لازم است با آن آشنا باشد. به منظور اهمیتی که این ماده داراست در این مقاله قصد داریم به بررسی این مهم بپردازیم و هر آنچه لازم است در مورد آن بدانید را مورد بررسی قرار دهیم، با ما همراه باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ثبت هوران در ادامه این مقاله همراه ما باشید.

ماده ۲۰۰ قانون تجارت

قانون‌گذار در ماده ۲۰۰ قانون تجارت در باب سوم چنین مقرر داشته است:《در هر زمان که تصمیماتی جهت تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد). تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء و یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود. مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ لازم‌ الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ می‌شود رعایت خواهد شد.》

همان طور که می‌توان دریافت این ماده دیدی جامع بر اقدامات لازم جهت تغییرات شرکت، انحلال، تمدید مدت داشته و در بیان خود به سه ماده دیگر قانون رجوع می‌کند. برای درک بهتر این قانون خوب است مواد ۷۹، ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت را باری دیگر بخوانیم.

ماده ۲۰۰ قانون تجارت چنین معین می‌کند که هر گونه تغییری اعم از تغییر در اساسنامه شرکت، تمدید شرکت. انحلال زودتر از موعد یا انحلال در زمان انقضای مدت شرکت، خروج سهامداران و شرکا، تغییر نام شرکت و برند اتفاق بیفتد، رعایت قوانین و مقررات ذکر شده در مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت الزامی است.

از سوی دیگر قانونگذار اشاره می‌کند که همین روال در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد مقرر ماده ۷۹ در باب دوم قانون تجارت اتخاذ می‌شود نیز رعایت خواهد شد. اما این مفاد قانونی که در اینجا نامبرده شده. راجع به چه چیزی صحبت می‌کنند و در ماده ۲۰۰ قانون تجارت به چه مقصود آورده شده‌اند؟ در ادامه خواهیم دانست!

ماده ۲۰۰ قانون تجارت

بررسی ماده ۱۹۵ و ۱۹۷ قانون تجارت

اولین قطعه‌های پازل برای تکمیل مفهوم و درک بهتر ماده ۲۰۰ قانون تجارت، مفاد قانونی ۱۹۵ و ۱۹۷ این قانون هستند.

در ماده ۱۹۵ قانون تجارت چنین آمده است که ثبت کلیه شرکت‌های مذکور(در این باب از شرکت‌های تعاونی و سهامی ذکر شده). در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات سازمان ثبت صورتجلسه شرکت‌ ها است.

از سوی دیگر در ماده ۱۹۷ قانون تجارت به این صورت مقرر شده که در طی ماه اول ایجاد هر شرکت و موسسه. خلاصه شرکت نامه و ضمیمه‌‌های آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

حال این دو چه ارتباطی به موارد ذکر شده در ماده ۲۰۰ قانون تجارت دارند که در صورت هر گونه تغییرات شرکت نامبرده در فوق لازم الرعایه هستند؟

مفهوم ماده ۱۹۵ قانون تجارت در ارتباط با همه چیز درباره ماده ۲۰۰ قانون تجارت

همان طور که در ماده ۱۹۵ آمده تمامی شرکت‌ها اعم از شرکت‌های سهامی خاص و عام و شرکت‌های تعاونی و… باید به طور رسمی ثبت شوند. در تمام طول فعالیت خود از قوانین و چارچوب شرکت‌های ثبت شده پیروی کنند. این قوانین با موارد ذکر شده در ابتدای ماده ۲۰۰ ارتباط دارند.

بیشتر بخوانید: تغییرات شرکت شامل چه مواردی می شود

مفهوم ماده ۱۹۵ قانون تجارت در ارتباط با ماده ۲۰۰

به عنوان مثال از بزرگترین قوانین در مورد شرکت‌ها و برند‌های ثبت شده در سازمان ثبت شرکت‌ها در مورد تغییرات شرکت است. بنا بر مقررات تعیین شده در قانون تجارت هر شرکت که به طور رسمی در حال فعالیت تجاری است. در صورت اعمال هر گونه تغییرات از جمله تغییر در اساسنامه، شرکا، میزان سرمایه، نوع و نام شرکت. انحلال زودتر از موعد و… باید اقدام به رسمی کردن این تحولات کند.

مطلب پیشنهادی: مراحل تمدید برند

 یعنی با برگزاری مجمع مربوطه (یکی از مجامع عمومی عادی، فوق العاده و موسسین) و تنظیم صورتجلسه شرکت تغییر را به اطلاع سازمان ثبت شرکت‌ها برساند.

در ادامه با آوردن ماده ۱۹۷ قانون تجارت، قانونگذار اینگونه مطلب را تکمیل می‌کند. که در صورت هر گونه تغییر از مواردی که ذکر شده همچنان قانون ۱۹۷ (که در ماه اول ایجاد هر نوع شرکت خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان می‌شود.) پابرجاست و در مورد تمامی شرکت‌ها صدق می‌کند.

بررسی ماده ۷۹ قانون تجارت در رابطه با ماده ۲۰۰

ماده ۷۹ قانون تجارت که در ارتباط با ماده ۲۰۰ قرار دارد نیز چنین آورده شده که: هر زمان آورده غیر نقد یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نشود. دومین مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد‌ تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: مجوزات لازم برای ثبت برند

در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها پذیرفته نشده است در صورت تمایل می‌توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد‌ تبدیل کرده و مبالغ لازم را پرداخت نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند.

در حالتی که صاحبان آورده غیر نقد و درخواست کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند. تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب شده و سایر‌ پذیره ‌نویسان می‌توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه نمایند. این ماده نیز آشکارا با ماده ۲۰۰ قانون تجارت مرتبط است.

بررسی ماده ۷۹ قانون تجارت در رابطه با ماده ۲۰۰

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل به همه چیز درباره ماده ۲۰۰ قانون تجارت در باب سوم بپردازیم. به بیان ساده مفهوم آن را شرح دهیم. در حقیقت دانستن قانون تجارت به خصوص مفاد جامعی چون ماده ۲۰۰، برای تمامی افراد به ویژه افرادی که دستی در تجارت دارند.

شرکتی تاسیس کرده‌اند یا در فکر تشکیل آن هستند. یک مزیت بزرگ و حتی یک الزام است. اطلاع از قانون به شما کمک می‌کند در تمامی زمینه‌ها وکیل خود باشید و از حق و حقوق‌تان در برابر موانع دفاع کنید.

به مطالعه خود ادامه دهید: علائم تجاری ممنوع

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.